top_1

Torbjörn Fryklunds mottagningsverksamhet
Läkarpraktiken grundades 1994 som en privat etablering för gynekologi och obstetrik i samarbete med dåvarande landstinget Västernorrland. Mottagningen har drivits oavbrutet med god patienttillströmning.
Sedan 1 okt 2019 har ägandet av etableringen överlåtits till dr. Malin Strömberg som nu fortsätter med samverkansavtalet med Region Västernorrland.
Min verksamhet fortsätter på deltid i samma lokaler.
Verksamhet är dock helt privatfinansierad. Frikort, liksom ungdomsrabatt gäller ej.
Kostnad för ev labprover eller andra prover tillkommer. Vi samarbetar med Unilab (ackredit. lab)
Nya och gamla patienter är hjärtligt välkomna!
 

 Torbjörn Fryklund erbjuder :

Gynekologiska besvär 

 • blödningsrubbningar, infektioner, smärttillstånd
 • hormonella störningar, PCOS, framfall  
 • Klimakterierådgivning
 • Inkontinensutredning och behandling
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Abort- och steriliseringsrådgivning

 

Operativa åtgärder
 • Skrapning i lokalbedövning
 • Konisering i lokalbedövning (operativ behandling av cellförändringar på livmoderhalsen)
 • Cystoskopi (undersökning av urinblåsan)
 • Hysteroskopi (undersökning av livmoderhålan med titthålsteknik)
Infertilitetsundersökningar 
 • heterosexuella par spermiedonation:
 • samkönade par
 • ensamstående kvinnor
 • Bedömning av fertiliteten utan aktuell graviditetsönskan
 • IVF utredning/behandling
 • äggdonationsbehandling
 • Ägglossningsstimuleringar
 • Försäkringspatienter
 • Telefonkonsultation
 • Ägglossningsstimulering med tabletter eller injektioner
 • Ultraljudsundersökning av livmoder och äggledare med kontrast, vid utredning av barnlöshet

Patientavgifter  (priser ännu ej fastställda)
 

Läkarbesök  med ev. ultraljudsundersökning, ev önskemål om lab.prover tillkommer    1200 kr
Telefonkonsultationer 
Infertilitetsutredning för heterosexuellt par, (samtal, undersökning och återbesök), inkl. laboratorieundersökningar och spermaprov. 
Infertilitetsundersökning av kvinna enbart, inkl lab.undersökningar. (samtal, undersökning och återbesök)
HSS - kontrastundersökning av äggledare ("spolning" av äggledare)
Fertilitesbedömning av kvinna inför ev. senare graviditet, inkl. lab.undersökningar och ultraljud (ev HSS tillkommer)
Ägglossningsstimulering vid hormonbehandling (tabletter eller sprutor) omfattar 1 cykel, ultraljud fram till ägglossning.