top_1

Torbjörn Fryklund, leg.läkare 
specialist i gynekologi och förlossningssjukdomar sedan 1988.

 

Malin Strömberg, leg.läkare
specialist i gynekologi och förlossningssjukdomar sedan 2014.

Ellen Niskanen-Eriksson, undersköterska sedan 1975.