top_1

Enligt vårdavtal med Landstinget gäller följande avgifter
Vi tar gärna kortbetalning
 

Läkarbesök (även vid utredning eller operation)  200 kr

Frikort                                                                                              0 kr

Läkarbesök för preventivmedel                                          0 kr

Ungdomar under 20 år                                                              0 kr

Remiss från vårdcentral                                                      200 kr

 

Remiss från annan specialistläkare                                    0 kr

Sjukvårdsbesök hos sköterska                                           160 kr
 

För egenfinansierad IVF behandling gäller särskilda avgifter

Uteblivet besök eller besök som ej avbokats senast dagen före (arbetstid), debiteras med patientavgift och en administrativ avgift (totalt 250 kr). Gäller även om patienten har frikort, remiss ungdomar under 20 år eller om besöket gäller preventivmedel.