top_1

Den nya hemsidan är under bearbetning

Läkarpraktiken är en gynekologisk öppenvårdsmottagning för alla gynekologiska besvär med inriktning på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet som sidospecialitet.

Läkarpraktiken är en privat etablering som grundades 1994 och ligger centralt mitt i länet.
Här arbetar  sedan oktober 2019 två gynekologer:
Malin strömberg med samverkansavtal med Region Västernorrland och Torbjörn Fryklund med helt privatfinansierade behandlingar.
Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken i Sundsvall betr. vårdrutiner och remisser för gynekologiska operationer.

Vi fungerar även som remissinstans för vårdcentralerna i och runt Härnösand och andra kommuner i länet.

Avseende fertilitetsbehandlingar samarbetar vi främst med IVF klinikerna i Falun, Umeå samt Carl von Linné kliniken i Uppsala. Dessutom utför vi undersökningar för en rad andra fertilitetskliniker, även i utlandet.