top_1

Läkarpraktiken är en gynekologisk öppenvårdsmottagning för alla gynekologiska besvär med inriktning på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Läkarpraktiken är en privat etablering som öppnade 1994 och ligger centralt mitt i länet.
Patientavgiften är 200 kronor och frikort gäller även hos oss.

Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken i Sundsvall betr. vårdrutiner och remisser för gynekologiska operationer.

Vi fungerar även som remissinstans för vårdcentralerna i och runt Härnösand och andra kommuner i länet.

 

Avseende fertilitetsbehandlingar samarbetar vi främst med IVF klinikerna i Umeå och Falun samt Carl von Linné kliniken i Uppsala. Dessutom utför vi undersökningar för en rad andra fertilitetskliniker, även i utlandet.